لامینیت

تفاوت لامینیت (laminate)، لومینیرز (lumineers) و snap on smile در چیست؟

  امروزه یکی از پرطرفدارترین درمانهای دندانپزشکی، طراحی و اصلاح لبخند است. گاهی اوقات بیماران دچار سردرگمی بین معانی لامینیت(laminate) ، ونیر و لومینیرز می شوند. ونیر(لامینیت) (laminate)پوسته نازک همرنگ دندان است که به منظور اصلاح فرم،شکل،بدرنگی، فاصله بین دندانها،بلندتر کردن ،شکستگی و موقعیت نامناسب قابلیت باند و چسبیدن به دندان بیمار را دارد. ونیرمی تواند در مطب و از جنس مواد همرنگ دندان مانند کامپوزیت برای بیمار ساخته شود…