برخی از خدمات دندانپزشکی و زیبایی ما عبارتند از:

  • عصب کشی: اعمالی است که طی ان مواد عفونی وعصب دندان خارج شده سپس پر میشودتا دندان برای مدت بیشتری قابل استفاده باشد.
  • پروتز دندانی: روشی برای جایگزینی دندان یا دندانهای از دست رفته است. بدو دسته ثابت (روکش تک دندان یا بریج bridge) متحرک (دندان مصنوعی و پروتز پارسیل)تقسیم می شود.
  • ایمپلنت‌های دندانی: روشی برای جایگزینی دندان ازدست رفته می باشد. از دوقسمت تاج (روکش) و ریشه (فیکسچری که در استخوان فک) کار گذاشته می شود.
  • نگین دندان: برای زیبایی و درخشنده کردن لبخند استفاده می شود.
  • طراحی خط لبخند: متخصص زیبایی دندان پس از مشاهده وبررسی لبخند با تغییراتی جزیی دندان به زیباتر شدن لبخند کمک می کند.
  • کامپوزیت ونیر (Veneer): وسته نازکی از کامپوزیت (ماده ترمیمی همرنگ دندان) است که در یک جلسه بروی دندان گذاشته می شود.
  • سفید کردن دندان (Bleaching): با استفاده از مواد سفید کننده مخصوص با درصد های مشخص میتوان رنگ دندان را سفید تر کرد وحتی در بعضی موارد بد رنگی های دندان را از بین برد.
  • لمینیت
  • ترمیم‌های زیبایی
  • جراحی دندان

services

مدیریت وبسایت دکتر مهدی بدیعی