ملاحظات درمانی مهم بعد از درمان زیبایی کامپوزیت یا لمینیت سرامیکی چیست؟

درمان زیبایی کامپوزیت ونیر و لمینیت سرامیکی نیازمند مراقبت بهداشتی و غذایی بیمار و معاینات دوره ای دندانپزشکی هستند