راههای کاهش استرس و اضطراب در محیط دندانپزشکی

شاید اگر هیچوقت مجبور نباشیم به محیط دندانپزشکی وارد نمیشویم .ولی چرا؟بطور خیلی خلاصه میتوان استرس واضطراب محیط دندانپزشکی را به ترس از امپول بی حسی دندانپزشکی،ترس از درد حین کار دندانپزشکی،ترس بعداز کار دندانپزشکی تقسیم کردو برای ازبین بردن هر کدام از عوامل ذکر شده راهکاری ارایه کرد مثلا برای ازبین بردن ترس از امپول بیحسی فقط از دکتر خود بخواهیدقبل از بیحسی از اسپری یا ژل بیحسی استفاده…