ملاحظات درمانی مهم بعد از درمان زیبایی کامپوزیت یا لمینیت سرامیکی چیست؟

درمان زیبایی کامپوزیت ونیر و لمینیت سرامیکی نیازمند مراقبت بهداشتی و غذایی بیمار و معاینات دوره ای دندانپزشکی هستند

برای سفیدشدن دندان ,بلیچینگ(bleaching)بهتراست یا کامپوزیت ونیر یا لمینیت سرامیکی؟

بلیجینگ یاسفیدشدن دندان(bleaching),کامپوزیت ونیر, لمینیت سرامیکی ,سه روش درمانی جدا از هم در درمانهای دندانپزشکی هستند بسته به نظر وتشخیص دندانپزشک برای هر بیمار یک روش یا ترکیبی از روشهای ذکر شده استفاده میگردد. ۱.بلیجینگ یاسفیدشدن دندان(bleaching):دراین روش از موادی نظیر کارباماید پروکساید برای تغییر رنگ دندان استفاده میگردد.درمواردیکه دندانهای بیمار فرم وشکل خوبی داشته باشندونامرتبی ندارندویاحداقل بیمار با ظاهر ان مشکلی ندارد استفاده میگردد.در این روش  انتظار تغییر رنگ…

لمینیت سرامیکی دندان

لمینیت سرامیکی یا کامپوزیت ونیر؟|دکتر مهدی بدیعی

لمینیت سرامیکی بهتر است یا کامپوزیت ونیر؟ پیش از هرگونه توضیح باید گفت که نیاز به زیبایی وزیباتردیده شدن و اصولا زیبا پسندی،اصلی مهم درجامعه بشر امروزی بوده وبشر امروز روز به روز به سمت زیبایی بیشتر قدم برمیدارد. یکی از موارد زیباتر شدن ،زیبایی لبخند فرد است،اما متاسفانه آنچه را امروز شاهد هستیم از بین رفتن مرزهای تشخیصی ودرمانی در زیبا کردن لبخند است،در این نوشته هدف توضیحی مختصر در…

خدمات

برخی از خدمات دندانپزشکی و زیبایی ما عبارتند از: عصب کشی: اعمالی است که طی ان مواد عفونی وعصب دندان خارج شده سپس پر میشودتا دندان برای مدت بیشتری قابل استفاده باشد. پروتز دندانی: روشی برای جایگزینی دندان یا دندانهای از دست رفته است. بدو دسته ثابت (روکش تک دندان یا بریج bridge) متحرک (دندان مصنوعی و پروتز پارسیل)تقسیم می شود. ایمپلنت‌های دندانی: روشی برای جایگزینی دندان ازدست رفته می باشد. از دوقسمت…