طرح لبخند

لبخند و اصلاح طرح لبخند چه چیزی این تصویر را به یکی از دوست داشتنی ترین تصاویر دنیا تبدیل کرده است؟ لبخند لبخند یکی از مهمترین عوامل بروزاحساسات و عواطف است.وقتی شما به کسی لبخند میزنید تقریبا همیشه لبخند به شما باز میگردد.درواقع لبخند سبب ایجاد احساسات مثبت درهردوطرف میشود.بچه ها خیلی زود یادمیگیرند که گریه کردن توجه مارابه آنها جلب میکند وخندیدن مارا بیشتر پیش آنها نگه میدارد. تخمین…