طرح لبخند

لبخند و اصلاح طرح لبخند

smile3

چه چیزی این تصویر را به یکی از دوست داشتنی ترین تصاویر دنیا تبدیل کرده است؟ لبخند

لبخند یکی از مهمترین عوامل بروزاحساسات و عواطف است.وقتی شما به کسی لبخند میزنید تقریبا همیشه لبخند به شما باز میگردد.درواقع لبخند سبب ایجاد احساسات مثبت درهردوطرف میشود.بچه ها خیلی زود یادمیگیرند که گریه کردن توجه مارابه آنها جلب میکند وخندیدن مارا بیشتر پیش آنها نگه میدارد.

تخمین زده شده حدود۵۰ نوع لبخند مختلف داریم که درظاهر شبیه ولی درباطن متفاوت هستند.لبخند با دهان باز.بااشتیاق وبادهان باز….

بطورعلمی ثابت شده است که هرچه بیشترلبخند بزنید واکنشهای مثبت بیشتری از دیگران دریافت میکنید.دراولین برخورد مهمترین بخشی ازصورت که نظرفرد مقابل رابه خود جلب میکند لبخند ودندانهای اوست.اما چه عواملی باعث زیبا تر دیده شدن لبخند افراد میشود؟آیا فقط قرینگی لب و دندانها کافی است؟درذیل به بعضی موارد اشاره میشود.میزان دیده شدن لثه ها.میزان دیده شدن دندانها فرم لب اندازه دندانها ونسبت آنها نسبت به یکدیگر ومرتب بودن یا نا مرتبی آنها میزان سفیدی دندانها اسکلت صورت رنگ پوست آیا سایه تاریک در بین دندانها و کنار دندانها دیده میشود؟

امروزه میتوان با روشهای درمانی طرح لبخند را در افراد زیباتر کرد در واقع با اصلاح طرح لبخند زیبایی بیشتری به لبخند فرد بخشید.

اصلاح طرح لبخند یعنی اصلاح هریک از موارد ذکر شده در بالا با توجه به علم تجربه مهارت و اصول و معیارهای زیبایی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.