برای سفیدشدن دندان ,بلیچینگ(bleaching)بهتراست یا کامپوزیت ونیر یا لمینیت سرامیکی؟

بلیجینگ یاسفیدشدن دندان(bleaching),کامپوزیت ونیر, لمینیت سرامیکی ,سه روش درمانی جدا از هم در درمانهای دندانپزشکی هستند بسته به نظر وتشخیص دندانپزشک برای هر بیمار یک روش یا ترکیبی از روشهای ذکر شده استفاده میگردد.
۱.بلیجینگ یاسفیدشدن دندان(bleaching):دراین روش از موادی نظیر کارباماید پروکساید برای تغییر رنگ دندان استفاده میگردد.درمواردیکه دندانهای بیمار فرم وشکل خوبی داشته باشندونامرتبی ندارندویاحداقل بیمار با ظاهر ان مشکلی ندارد استفاده میگردد.در این روش  انتظار تغییر رنگ دندان بدرجات مختلف را میتوان داشت
در(bleaching)یاسفیدشدن دندان هیچ گونه تراش دندان وجود نداردوصرفا ماده سفیدکننده که اغلب بصورت ژل هستند بروی دندان استفاده میشوند
نکته قابل توجه در درمان بلیچینگ یا سفید شدن دندان(bleaching ) این است که بمرور زمان احتمال برگشت رنگ دندان وبعبارت دیگر افت رنگ دندان وجود دارد همانگونه که در درمان کامپوزیت ونیر باگذشت زمان افت رنگ خواهیم داشت ولی در درمان لمینیت سرامیکی بدلیل ماهیت ماده سرامیک افت رنگ نخواهیم داشت
بطور خلاصه میتوان گفت اگر فرم وشکل دندانها نیاز به اصلاح ندارد وحداقل اینکه بیمار باظاهر انها مشکلی ندارد واز طرف دیگر انتظار دراز مدت از رنگ دندان خود ندارد کم اسیب ترین و کم هزینه ترین روش برای سفیدشدن دندان,(bleaching)بلیچینگ میباشد اما اگر فرم وشکل دندان هم نیاز به اصلاخ داشته باشد بهتر است درمانی غیرازبلیچینگ (bleaching )سفیدشدن دندان برای بیمار درنظر گرفته شود.
باید درنطرداشت اصلاخ فرم وشکل دندان ونامرتبی دندانها بهراندازه ای توسط لمینیت سرامیکی و کامپوزیت ونیر قابل انجام نبست و در این موارد باید ازدرمان ارتودنسی درابتدا وسپس درمان تکمیلی زیبایی استفاده کرد.

نکته مهمی که باید توجه داشت این است که در بلیچینگ یا سفیدشدن دندان رنگ دندان تا محدوده ای بهبود می یابد درواقع رنگهای سفید گچی که امروزه بوفور دیده میشود با این روش قابل دستیابی نیست بلکه باید از کامپوزیت ونیر یا لمینیت سرامیکی استفاده کرد.برای قابل درک بودن این مساله به بیمار گفته میشود به کمک بلیچینگ رنگ دندان راحداکثر به سفیدی چشم همان فرد میتوان تغییر داد.

4 دیدگاه در “برای سفیدشدن دندان ,بلیچینگ(bleaching)بهتراست یا کامپوزیت ونیر یا لمینیت سرامیکی؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.